I. Giới thiệu về kinh nghiệm

– Dự án điển hình

+ Nhà máy thức ăn gia súc Việt Thắng Long An (MBA khô 2×2500+400) kVA KCN Nhựt Chánh – H. Bến Lức – Tỉnh Long An

+ Công ty TNHH Giày Viễn Thịnh GĐ 1 Và GĐ 2 KCN Long Hậu – H. Cần Giuộc – Tỉnh Long An

+ Công ty TNHH South Land KCN Long Hậu – H. Cần Giuộc – Tỉnh Long An…..

- Thi công lắp đặt lưới điện

 

Thi công lắp đặt trạm biến

 áp 2x2000kVA Công ty TNHH Giày Viễn Thịnh Tại KCN Long Hậu

– Huấn luyện thi công, lắp đặt cáp ngầm.